Trích đoạn bài giảng qua mạng

Đoạn phim sau đây chỉ nhằm mục tiêu minh họa bài giảng qua mạng với công nghệ Mutimedia thông qua trích đoạn của môn học Công nghệ Web và ứng dụng.
Yêu cầu về cấu hình máy tính để xem bài giảng:

  • Hệ điều hành Windows XP Service pack 2 hoặc Windows 2003 Service pack 1 trở về sau.
  • Phần mềm Windows Media Player 10 trở lên
  • Máy phải có Sound card và loa hoặc headphone để nghe được bài giảng.
  • Phải có đường truyền Internet tốc độ cao (tối thiểu là 128Kbps), ví dụ như: ADSL, Leased Line, Frame Relay, Media Net,...
  • Độ phân giải màn hình để hệ thống hoạt động tốt nhất là 1024x768 pixels.
  • Trình duyệt thích hợp: Internet Explorer.
Xem bài giảng