Trích đoạn bài giảng qua mạng

Đoạn phim sau đây chỉ nhằm mục tiêu minh họa bài giảng qua mạng với công nghệ Mutimedia thông qua trích đoạn của môn học Công nghệ Web và ứng dụng.
Yêu cầu về cấu hình máy tính để xem bài giảng:

  • Hệ điều hành Windows 10
  • Phần mềm Windows Media Player
  • Máy phải có Sound card và loa hoặc headphone để nghe được bài giảng.
  • Phải có đường truyền Internet tốc độ cao (tối thiểu là 128Kbps), ví dụ như: ADSL
  • Trình duyệt thích hợp: Google Chrome.
Xem bài giảng