Thông tin liên quan

  THÔNG BÁO

  Về việc tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa

  ngành Công nghệ thông tin năm 2023 - Đợt 1

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường hoặc Trường ĐH KHTN) thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ đào tạo từ xa ngành Công nghệ thông tin năm 2023 - đợt 1 như sau:

  1. 1. Điều kiện tham gia tuyển sinh:
  1. a) Đối với Chương trình cử nhân, thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

  - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Tổng điểm trung bình 03 năm học THPT (năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 16,5 trở lên.

  - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

  1. b) Đối với Chương trình cử nhân văn bằng hai, thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

  - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Đã tốt nghiệp trình độ đại học.

  - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

  c) Lưu ý đối với Chương trình liên thông Cao Đẳng – Đại học: Trường tạm ngưng tuyển sinh chương trình liên thông Cao Đẳng – Đại học hệ chính quy và đào tạo từ xa trong năm 2023.

  1. 2. Thời gian đào tạo và hình thức đào tạo
  1. a) Đối với Chương trình cử nhân: Thời gian đào tạo là 05 năm, hình thức đào tạo từ xa.
  2. b) Đối với Chương trình cử nhân văn bằng hai: Thời gian đào tạo là 2,5 năm, hình thức đào tạo từ xa.
  1. 3) Chỉ tiêu tuyển sinh: 

  Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 là 500 sinh viên, trong đó bao gồm:

  1. Chương trình cử nhân Cử nhân: 100 SV.
  2. Chương trình cử nhân văn bằng hai: 400 SV.
  1. 4) Phương thức tuyển sinh
  1. a) Đối với Chương trình cử nhân

  - Điểm xét tuyển là điểm trung bình 03 năm học THPT (năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của các môn tương ứng với tổ hợp 02 môn xét tuyển gồm: A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, Lý, Anh văn). Trong đó, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển, không nhân hệ số. 

  - Căn cứ vào điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét quyết định điểm trúng tuyển theo tiêu chí chọn thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

  1. b) Đối với Chương trình cử nhân văn bằng hai

  b1. Xét tuyển thẳng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo,được quy định tại Phụ lục 1 theo thông báo này (đính kèm phụ lục 1).

  b2. Xét tuyển: 

  - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc điểm b1 khoản 4 thông báo này, điểm xét tuyển là điểm tổng kết 02 môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học của văn bằng thứ nhất liên quan đến kiến thức toán và kiến thức tin học tính theo thang điểm 10, trong đó:

  + Kiến thức toán gồm các môn: Toán giải tích, Toán đại số, Toán tổ hợp, Toán cao cấp, Toán đại cương, Toán thống kê...

  + Kiến thức tin học gồm các môn: Tin đại cương, Tin cơ sở, Nhập môn lập trình, Lập trình cơ bản, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin...

  - Việc lựa chọn môn học để xét tuyển đối với từng hồ sơ thí sinh sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét dựa trên nội dung chương trình đào tạo và kết quả học tập của thí sinh ở văn bằng 1 để lựa chọn. Nếu thí sinh không có môn học tương ứng kiến thức tin học trong chương trình học của văn bằng 1 thì sử dụng kết quả chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản / nâng cao (chứng chỉ tin học quốc gia) với điểm xét cho khối kiến thức này là điểm trung bình của điểm thực hành và điểm trắc nghiệm được ghi trên chứng chỉ. 

  - Căn cứ vào điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét quyết định điểm trúng tuyển theo tiêu chí chọn thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

  1. 5. Hình thức giảng dạy và đánh giá kết quả cuối kỳ
  • - Hình thức giảng dạy: Sinh viên học trực tuyến với giảng viên qua hệ thống mạng internet và học gián tiếp qua bài giảng (video clip, e-book), bài tập, hướng dẫn … được giảng viên cung cấp.
  • - Đánh giá kết quả cuối kỳ: Sinh viên thi cuối kỳ theo hình thức trực tiếp, tập trung thi tại Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5, TP.HCM.
  •  
  1. 6. Xét tốt nghiệp và cấp văn bằng

  - Sinh viên được nộp hồ sơ xét tốt nghiệp khi đầy đủ các điều kiện như sau:

  + Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;

  + Đã hoàn tất học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh (có chứng chỉ GDQP-AN) và Giáo dục thể chất;

  + Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tối thiểu đạt bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  + Các quy định khác theo quy chế của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hình thức đào tạo này.
  •  
  1. 7. Học phí

  - Học phí đối với sinh viên trình độ đại học hệ đào tạo từ xa các chương trình được thu theo học kỳ căn cứ vào tổng số tiết của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ và mức thu của một tín chỉ học phí được quy định theo năm học, trong đó 15 tiết của học phần được tính là một tín chỉ học phí.

  - Mức thu của một tín chỉ học phí (còn gọi là đơn giá tín chỉ học phí) được xác định căn cứ vào mức học phí theo khối ngành, lĩnh vực đào tạo, loại học phần và tổng số tín chỉ học phí toàn khóa học theo NĐ81/2021/NĐ-CP.

  - Mức thu của một tín chỉ học phí trong năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ đào tạo từ xa các chương trình của khóa tuyển sinh năm 2023 được quy định là 692.000 đồng/ một tín chỉ học phí.

  1. 8. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển

  Thí sinh đăng ký dự tuyển tải về các biểu mẫu hồ sơ trên cổng thông tin hệ Đào tạo Từ xa qua mạng của trường theo địa chỉ: https://e-learning.vn

  - Hồ sơ xét tuyển gồm có:

  • Túi đựng hồ sơ có dán nhãn “Túi đựng hồ sơ” (nhãn in từ website).
  • Phiếu đăng ký dự tuyển (in từ website).
  • Bản sao trích lục Giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng).
  • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.
  • Bản sao có công chứng học bạ Trung học phổ thông
  • 02 ảnh 3x4 (mặt sau mỗi ảnh ghi rõ họ và tên).
  • 01 phong bì (ghi sẵn họ tên, địa chỉ người nhận và dán tem để Trường gửi Giấy báo trúng tuyển).

  Ngoài ra, đối với chương trình văn bằng hai thí sinh cần nộp thêm:

  • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học văn bằng thứ nhất.
  • Bản chính bảng điểm đại học văn bằng thứ nhất (trường hợp thí sinh chỉ được cấp 01 bản chính bảng điểm này thì có thể nộp bản sao có công chứng bảng điểm đại học).

  - Lệ phí xét tuyển:150.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ, nếu thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện thì nộp lệ phí bằng cách chuyển khoản theo hướng dẫn như sau:

  •  Tên tài khoản ngân hàng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
  •  Số tài khoản: 6380201017313, ngân hàng Agribank, chi nhánh Bình Thạnh.
  •  Nội dung chuyển tiền: Lệ phí xét tuyển TXQM - Họ và tên - Số CCCD (Ví dụ: Lệ phí xét tuyển TXQM -Nguyễn Văn A-052062001254).

  9. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

  1. a) Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định tại mục 8 thông báo này từ ngày: 10/4/2023 đến ngày 19/05/2023.
  2. b) Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5, TP. HCM (nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ trên).

  10. Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 09/06/2023, danh sách trúng tuyển được công bố trên cổng thông tin hệ Đào tạo từ xa qua mạng của Trường tại địa chỉ https://e-learning.vn

  11. Thời gian nộp hồ sơ nhập học

  1. a) Ngày 12/06/2023 Trường sẽ thông báo thủ tục nhập học, các loại hồ sơ, học phí, lệ phí nhập học và các thông tin liên quan tại cổng thông tin hệ Đào tạo từ xa qua mạng tại địa chỉ: https://e-learning.vn
  2. b) Dự kiến nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 21/6/2023
  3. 12. Ngày bắt đầu học: 03/07/2023.

  Lưu ý: Mọi chi tiết thí sinh liên hệ bộ phận tuyển sinh hệ đào tạo Từ xa qua mạng như sau:

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG VÀO HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2023

  Mã ngành

  Tên ngành

  744

  Khoa học tự nhiên

  74401

  Khoa học vật chất

  7440101

  Thiên văn học

  7440102

  Vật lý học

  7440106

  Vật lý nguyên tử và hạt nhân

  7440110

  Cơ học

  7440112

  Hóa học

  7440122

  Khoa học vật liệu

  74402

  Khoa học trái đất

  7440201

  Địa chất học

  7440212

  Bản đồ học

  7440217

  Địa lý tự nhiên

  7440222

  Khí tượng và khí hậu học

  7440224

  Thủy văn học

  7440228

  Hải dương học

  74403

  Khoa học môi trường

  7440301

  Khoa học môi trường

  74490

  Khác

  746

  Toán và thống kê

  74601

  Toán học

  7460101

  Toán học

  7460107

  Khoa học tính toán

  7460108

  Khoa học dữ liệu

  7460112

  Toán ứng dụng

  7460115

  Toán cơ

  7460117

  Toán tin

  74602

  Thống kê

  7460201

  Thống kê

  >> ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI ĐÂY <<

  Tải tập tin Thông báo tuyển sinh đính kèm (*.PDF)