Thông tin liên quan

    PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

    Hệ Đào Tạo Từ Xa Ngành Công nghệ thông tin

    Chọn chương trình đăng ký

    (dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp)
    (dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành bất kì)